Toiminta-ajatuksemme

Ratsastus on keskittymistä, kehonhallintaa ja rohkeuttakin vaativa laji, jossa tavoitteena on harmoninen yhteistyö hevosen kanssa. Kuinka tämä harmoninen yhteistyö sitten saavutetaan? Fyysiset edellytykset lajin harrastamiseen riippuvat ratsastajan tavoitteista, minimissään hevosen selässä pysymiseen vaaditaan jonkinmoista keskikehon hallintaa, ja tätä ratsastus myös tehokkaasti kehittää. Jotta kommunikaatio hevosen kanssa ratsain voisi toteutua keveimmin mahdollisin avuin ja molemmille osapuolille miellyttävästi, on ratsastajan osattava kantaa itsensä hevosen selässä oikein. Hyvä perusistunta yhdessä koordinaatiokyvyn kanssa mahdollistaa pehmeän lopputuloksen ratsastajan osalta. Mitä kovemmat urheilulliset tavoitteet asetetaan, sen parempaa fyysistä kuntoa laji vaatii. Ratsastajan kunnon kohottamiseen suosittelemme mielellämme harjoitteita ja jatkossa tavoitteenamme onkin tarjota asiakkaillemme mahdollisuus treenata myös näitä tukiliikuntamuotoja soveltuvin osin yrityksemme tiloissa.

Säännöllinen ruokinta, terveydenhoito, sekä terveyttä edistävä liikunta ovat hevosen hyvinvoinnin perustana. Lisäksi tarvitaan mahdollisuus toteuttaa sosiaalista käyttäymistä, sillä laumaeläin stressaantuu joutuessaan eristetyksi. Hevonen ei vuosisatojen saatossa ole eläinlajina juurikaan muuttunut, se on yhä sama pakovaistoinen laumaeläin kuin eläessään aikoinaan preerialla. Hevosen kuuluu olla valpas ja valmis pakenemaan henkensä edestä pienintäkin rasahdusta. Koska hevosen koko on huomattava, se aiheuttaa paetessaan paljon vaarallisempia tilanteita kuin vaikkapa kani, jonka pakokäytös on samankaltaista. Jotta voimme toimia hevosen kanssa turvallisesti on sen lajityypillinen käytös otettava huomioon joka tilanteessa. Hyvinvoivan hevosen kanssa työskentely on ongelmattomampaa, ja hyvinvoiva hevonen onkin yksi yrityksemme päätavoitteista. Ratsastuksenopetuksen ohella haluamme opettaa hyviä hevostaitoja eli maalaisjärkistä hevosen lukutaitoa, jonka uskomme ennaltaehkäisevän suurempia hevosongelmia. Tämä katoavana kansanperinteenäkin pidettävä tieto hevosen käyttäytymisestä yksin ja osana laumaa, sen tunteet, eleet ja niiden ymmärtäminen, sekä tämän tiedon soveltaminen käytännön koulutustilanteisiin sisältyy opetukseemme. Hevostaito on vuosisatojen kuluessa kehittynyttä perinnettä, jota täydennämme tutkitulla tiedolla suunnitellessamme opetusta.

IMG_5584

Koska hevonen oppii jokaisena hetkenä jonka sen kanssa vietämme, on ratsastajan hyvä tuntea hevosen käyttäytymisen ja oppimisen perusteita. Opetuksemme ratsastuskoulussa lähtee aina hevosesta eläimenä, sen tunteista ja tarpeista, nämä seikat huomioiden pyrimme auttamaan kutakin ratsastajaa kohti tavoitteitaan.