Turvallisuusasiakirja

Yrityksen perustiedot

Nimi: Oulu Equitation Oy, Ratsastuskoulu Equi-Oulu
Toimipaikan osoite: Ratsastuskentäntie 3, 90540 Oulu
Puhelinnumero: 050-347 3498
Sähköposti: ratsastuskoulu@ouluequitation.fi

Yrityksen toimenkuva

Oulu Equitation Oy järjestää ratsastuksen ja hevostaitojen opetusta yrityksille ja yksityisille harrastajille. Tallille haetaan Suomen Ratsastajainliiton hyväksymistä ratsastuskouluna heti kun vaatimukset täyttyvät. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu ratsastustunnit sekä hevosten täyshoito- koulutus- ja kuntoutuspalvelut.

Eri tuoteryhmille on laadittu tuotekohtaisten riskianalyysien pohjalta yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat ja tallilla on ajantasainen turvallisuusasiakirja. Henkilökunta on perehtynyt turvallisuusasiakirjaan ja tuotteiden turvallisuussuunnitelmiin.

Yrityksen asiakkaat ja asiakasryhmät

Oulu Equitation Oy tarjoaa opetusta sekä aikuisille että lapsille. Asiakkaista pidetään asiakasrekisteriä, ja asiakkaat täyttävät asiakastietolomakkeen aina kauden alussa.

 • Maneesiin otetaan tunnille enintään 6 ratsukkoa.
 • Ikä-, kunto- ja taitovaatimuksista informoidaan ratsastajia etukäteen tuotekohtaisesti.
 • Päihteiden käyttö on kielletty kaikissa tilanteissa tallin alueella sekä ratsastustuotteiden yhteydessä.
 • Ohjaajalla on olosuhteiden muuttuessa oikeus vaihtaa ratsastuspaikkaa, keskeyttää toiminto tai poistaa turvallisuusriskin aiheuttava asiakas tunnilta.
 • Mikäli asiakas ohjeidenvastaisella toiminnallaan aiheuttaa tunnilta tai toiminnosta poistamisen, ei yritys korvaa käyttämättä jäänyttä tuotetta asiakkaalle.

Toimintaan liittyvät riskit ja asiakasturvallisuus

Ratsastuskoulutoiminnan riskit on todellisia, koska asiakkaat ja henkilökunta ovat tekemisissä hevosten kanssa. Vaikka hevoset ovat koulutettuja ja tehtäväänsä sopivia on aina olemassa riski, että jotain sattuu. Yleisimmin vaaratilanteen aiheuttaa asiakkaan oma toiminta ja tämän vuoksi tiedotamme asiakkaillemme, kuinka he omalla toiminnalla voivat edistää kaikkien turvallisuutta.

Tallin ilmoitustaululta ja nettisivuilta löytyy myös ohjeistukset seuraavista aiheista:

 • ohjeita tunnille tulijoille
 • tallin järjestyssäännöt
 • maneesin käyttösäännöt
 • hevosen hoito ja käsittely
 • hätätilanteessa toimiminen

Yleisimpiä ratsastuskoulutoiminnan riskejä on:

 • selästä putoaminen: ruhjeet, lihaskivut, raajojen murtuminen, aivotärähdys
 • varpaiden jääminen kavion alle: verenpurkaumat, ruhjeet, kynsien irtoaminen, jalkapöydän murtuma
 • hevonen puree tai potkaisee: vaatteiden rikkoutuminen, ruhjevammat, verenpurkaumat, murtumat, sisäelinvammat
 • Muut hevosten aiheuttamat vammat: liukastumiset, kaatumiset, törmäilyt
 • Työvälineiden aiheuttamat vammat

Toimenpiteet vaarojen välttämiseksi

 • tiedottaminen riskeistä ja niiden ehkäisystä
 • turvallisuusvälineiden ja henkilösuojainten käytön opastaminen
 • tilanteen tasalla pysyminen -> henkilöstöpalaverit
 • asiakkaiden opastamisen osalta on informoitu tallin eteisen seinältä löytyvillä ohjelapuilla ohjeita tallilla liikkujille, hevosten käsittely ja hoito, hätätilanteissa toimiminen

Ratsastusvarusteet

Asiakkaiden varustautuminen mm. vaatetuksen osalta on ohjeistettu tallin ilmoitustaululta ja nettisivulta löytyvällä ohjeella ”Ohjeita ratsastustunnille tulijoille”. Asialliseen ratsastusasuun kuuluu turvakypärä, kiristämättömät housut ja kannalliset jalkineet.
Hevosten varusteet säilytetään nimetyillä paikoilla satulahuoneessa ja hevoskohtaisissa harjapusseissa. Päivittäin hevosten satulahuovat ja satulavyöt harjataan puhtaiksi ja suitset pyyhitään kevyesti. Kaikki varusteet huolletaan ja tarkastetaan viikottain ja satulat topataan tarpeen mukaan. Viikkohuollon yhteydessä tarkastetaan varusteiden ompeleet ja mahdolliset nahan kulumiset. Samassa yhteydessä rikkoutuneet varusteet viedään tallin toimistoon ja korjataan tai uusitaan.

Muut välineet ja varusteet

Turvallisuusvaruste Sijainti
EA-laukku 1 (kuvaus) Maneesi
EA-laukku 2 (kuvaus) Maneesitalli, seinällä vessan vieressä
EA-laukku 3 (pieni) Lääkekaappi toimistossa
Siirtolevy Maneesi
Huopa Talli
Jauhesammutin 1 Maneesitalli
Jauhesammutin 2 Mirrin talli
Sammutuspeite 1 Asiakastilat
Sammutuspeite 2 Toimisto
Sammutusletkut + vesipiste Maneesitalli

Tallityövälineet säilytetään kuivekevaraston ja lantalan yhteydessä olevassa tilassa ripustettuna omille paikoilleen. Rehuvarastossa käytettävät välineet säilytetään rehuvarastossa ripustettuna tai omilla paikoillaan. Tallien lakaisuun käytettävät välineet säilytetään niille varatuissa telineissä. Ihmisille tarkoitettujen tilojen siivousvälineet ja tarvikkeet säilytetään tallin siivousvälinevarastossa.
Hevosten ensiaputarvikkeet säilytetään tallin henkilökuntatiloissa sijaitsevassa hevosten ensiapukaapissa. Hevosten kylmäsäilytystä tarvitsevat lääkkeet säilytetään tallin henkilökuntatilojen jääkaapissa ja niitä saa hevosille antaa ainoastaan henkilökunta, hevosen omistaja/haltija tai eläinlääkäri.

Hevoset

Tallissa on 18 karsinapaikkaa. Yrityksen käytössä on N ratsua (puoliverisiä, suomenhevosia, isoja poneja) sekä shetlanninponi, jonka painorajoituksena on 40kg ja pituusrajoituksena 140cm. Isojen ponien kohdalla painorajana on 70kg ja pituusraja ponikohtaisesti n. 160cm. Muut eri hevosten rajoitukset ja hoidon erityisohjeet löytyvät ko. hevosen karsinan ovesta, varustus- ja hoito-ohjeet satulahuoneen seinältä.
Hevosluetteloa päivitetään tuntikirjan hevoslistaan aina hevosten vaihtuessa. Tallista löytyy karsinakartta ja tarhakartta. Eri toiminnoissa käytettävät hevoset ovat tehtäväänsä koulutettuja ja sopivia.

Turvallisuusorganisaatio ja työntekijöiden toimenkuvat

Ulla Seuranen: vastaava ratsastuksenopettaja, asiakkaiden hevosten koulutus, perusratsastuksen opetus sekä muun henkilökunnon esimiehenä toimiminen, EA2.
Salla Kellokumpu: vastaava tallimestari, vastuualueena hevosten ja tallin hoito sekä ratsastuksenopettajan sijaistaminen, EA2.
Eveliina Lammentausta:
Turvallisuusvastaava: Eveliina Lammentausta (turvallisuusasiakirjojen, turvallisuussuunnitelman ja pelastussuunnitelman päivittäminen ja henkilökunnan sisäinen koulutus sekä yhteydet viranomaisiin)
Turvallisuusvastaavan varahenkilö: Ulla Seuranen
Suojeluvastaava: Ulla Seuranen (kiinteistöjen ja toimipaikkojen turvallisuus, pelastusreittien ja pelastuskaluston + EA välineistön kunnossapito)
Suojeluvastaavan varahenkilö: Eveliina Lammentausta

Rakennukset ja rakenteet

Oulu Equitation Oy toimii omistamissaan kiinteistöissä. Tontti on vuokrattu Oulun kaupungilta Oulu Equitation Oy:n käyttöön. Tilojen paloturvallisuus ja pelastusvälineistö tarkastetaan vuosittain pelastusviranomaisten toimesta. Henkilökunta on ohjeistettu alkusammuttimien käyttöön pelastusviranomaisten toimesta.
Rakennusten poistumistiet on merkitty valaistuin poistumistie merkein.

Toimitilat
 1. Maneesitalli
  • 7 karsinapaikkaa, pesukarsina, satulahuone, sosiaalitilat, kuivaushuone, rehuvarasto, wc
 2. Maneesi
  • ratsastusala 26m x 54m, ei katsomotiloja.
 3. Mirrin talli
  • 6 karsinapaikkaa, pesukarsina, hoitokarsina, satulahuone, kuivaushuone, wc, toimisto
 4. Ponitalli
  • 5 karsinapaikkaa, satulahuone.
 5. Asiakastilat
  • Maneesitallin yläkertaan rakennetaan lämpimät asiakastilat, joissa asiakkaat voivat vaihtaa vaatteita ja seurata opetusta.

Eläinten pelastaminen tulipalotilanteessa

Tallin tulipalotilanteessa hevoset pyritään siirtämään välittömästi tallin ilmoitustaululla olevan tarhakartan mukaisiin tarhoihin. Mikäli tilanne vaatii, voidaan hevoset siirtää isompana ryhmänä maneesiin. Turvallisuusvastaava tekee päätöksen hevosten sijoituksesta.
Jokaisella hevosella on karsinan ovessa olevassa telineessä helposti puettava riimu ja kaikille hevosille löytyy narut keskikäytävältä ovien läheisyydestä.
Koska paniikkitilanteessa hevoset pyrkivät palaamaan talliin on kaikki hevoset talutettava tarhaan ja portit suljettava huolellisesti.
Henkilökunta harjoittelee säännöllisesti hevosten pelastamista sekä lavastetussa tilanteessa.

Toimintaohje onnettomuus-/hätätilanteiden varalle

 1. Avun hälyttäminen – numerot löytyvät turvallisuusinfo seinältä ja henkilökunnan puhelimista
  • Yleinen hätänumero 112
  • Oulun seudun yhteispäivystys xxx
  • Oulun kaupungin eläinlääkäripäivystys (tuotantoeläimet) xxx
  • Evidensia Hevosklinikka xxx
  • Kaijonharjun apteekki xxx
  • Oulun poliisi xxx
 2. Työnjako ja johtamisvastuu turvallisuusorganisaation mukaisesti
 3. Toimintajärjestys ja ensiavun antaminen SPR:n yleisen ohjeen mukaisesti
  1. arvioi tilanne
  2. tee tarvittaessa hätäilmoitus
  3. pelasta
  4. estä lisäonnettomuudet
  5. anna hätäensiapu

Tapaturman tai onnettomuuden jälkeen tehtävät toimenpiteet:

 1. tapaturman kärsineen asiakkaan tilan seuranta
 2. tapausilmoituslomakkeen täyttäminen turvallisuuskansioon
 3. ilmoittaminen kuluttajaviraston internetsivuilta löytyvällä lomakkeella
 4. mahdollinen yhteydenotto vakuutusyhtiöön korvauksien osalta
 5. onnettomuusanalyysin teko yhdessä koko henkilökunnan kanssa
 6. jatkotoimenpiteet ja niiden toteuttaminen

Turvallisuusasiakirja päivitetty 21.04.2016 Eveliina Lammentaustan toimesta